Vilkår og betingelser for #sharemevidaXL

Hej 😊  

Du er blevet ført hertil, fordi vi virkelig godt kan lide dit content, og vi;

vidaXL og dets relaterede virksomheder (herefter ‘vidaXL’);

har anmodet om dit samtykke til distribution af dit audiovisuelle indhold ("Værk ") på (bl.a.) vores hjemmesider, vores sociale medier såsom Instagram, Facebook og Pinterest (”Konti”), i vores kampagnemails og annoncer samt alle andre marketing-, kampagne- og annonceringsinitiativer.

Vi giver dig muligheden for at få dit Værk vist på vores hjemmesider og på vores Konti. Til dette formål indhenter vi dit udtrykkelige samtykke til at gøre omfattende brug af det anmodede Værk og til at bruge det kommercielt.

 1. Du bekræfter, at du er:
  1. En ægte, myndig person;
  2. Brugeren, ejeren, lejeren, eller enhver anden titel, der giver dig ret til at tillade overførslen; og,
  3. Den originale forfatter af det arbejde, du har delt.
 2. Uden at det berører del VII, accepterer du disse Vilkår og Betingelser ved at tilføje hashtagget #sharemevidaXL til dit content, og du giver os en rettighed, omkostningsfrit, så du giver udtrykkeligt afkald på at modtage kompensation eller vederlag fra vidaXL som følge af denne opgave; uden territorial begrænsning, det vil sige for hele verden; uigenkaldelig, så licensen kan ikke tilbagekaldes eller opsiges under nogen omstændigheder, bortset fra i henhold til bestemmelse VII i aftalen;  evigt, det vil sige af ubestemt varighed; ikke-eksklusiv, så du kan udnytte det samme Værk og tillade andre licenser; overdragelig og viderelicenserbar, til at:
 1. bruge, reproducere, distribuere, offentligt fremvise, offentligt udføre, udstille og udnytte Værket på alle andre måder, helt eller delvist, på hver af vores hjemmesider, vores konti og alle andre mediekanaler, herunder vores nyhedsbrev og trykte medier, som vi afgør efter eget skøn. Dette omfatter udtrykkeligt alle kendte og ukendte former for internettilbud; 

 1. autorisere andre til at bruge, reproducere, fordele, offentligt fremvise, offentligt udføre, udstille og på andre måder udnytte Værket, helt eller delvist, på alle vores hjemmesider, vores Konti samt alle vores mediekanaler, herunder vores nyhedsbrev og trykte medier uden dit samtykke;

 1. ændre, redigere, oversætte, gemme, inkludere i kollektive værker eller skabe afledte værker af Værket helt eller delvist uden dit samtykke.

 1. Ydermere, ved at tilføje hashtagget #sharemevidaxl på dit Instagram-content bekræfter du, at brugen af dit Værk ikke krænker en tredjeparts personlige rettigheder. Hvis tredjeparter er en del af dit værk, bekræfter du, at de accepterer den nuværende licens til dit Værk.
 2. vidaXL skal hurtigst muligt informeres i tilfælde af krænkelser af ophavsret og personlige rettigheder for at få mulighed for at træffe passende foranstaltninger for at afbøde eksisterende eller potentielle skader og krav. vidaXL kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for brug på situationer henvist til i I, II og III i disse Vilkår og Betingelser.
 3. Vi kan muligvis behandle nødvendige persondata til brug og distribution af dit Værk på vores Konti. Dvs. dit audiovisuelle indhold markeret med hashtagget eller vidaXL-brandomtale, dit kontonavn og, undtagelsesvis, andre data, som du har offentliggjort på sociale medier (f.eks. din e-mailadresse) for at kreditere dig for dit Værk. Du har ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger, samt berigtigelse og sletning, eller begrænsning af behandlingen, modsigelse heri og til at trække dit samtykke tilbage. Du kan gøre brug af disse rettigheder ved at kontakte webservice@vidaxl.dk. Du kan finde mere information i vores Erklæring om cookie- og privatlivspolitik.

 1. Du accepterer de måder, vi finder bedst egnede til at vidaXL krediterer dig for dit arbejde, og du bekræfter, at vi ikke er forpligtet til at kreditere dig på en specifik måde.

 1. Begge parter kan opsige denne aftale i skriftlig eller elektronisk form med to ugers varsel. Hvis det er tilfældes, skal du give os besked ved at sende en e-mail til social.media@vidaxl.com. Hvis du gør brug af denne ret til at opsige licensen, vil vidaXL ikke have ret til at bruge dit Værk fremadrettet. Allerede offentliggjorte værker/kampagner bliver ikke ændret/slettet, og du har ikke ret til at bede om dette.

 1. vidaXL-siden, kontiene på de sociale medier, varemærker, logoer mv. er beskyttet af intellektuel ejendomsret. Du anerkender og accepterer, at du ikke erhverver nogen intellektuel ejendomsret med hensyn til ovenstående og noget relateret indhold.

 1. Ændringer eller tilføjelser til denne aftale skal være i skriftlig eller elektronisk form. Skulle en individuel bestemmelse i denne aftale eller en del heraf være eller blive ugyldig, vil dette ikke ugyldiggøre de resterende bestemmelser i aftalen. I det omfang et valg af lovvalg er tilladt, skal denne aftale udelukkende være underlagt lovene i Hollands generalstater.

Mange tak.

vidaXL-holdet