Almindelige købsbetingelser via vidaXL Marketplace

Vedhæftning(er)

Almindelige købsbetingelser via vidaXL Marketplace

Vilkår & betingelser Sælger vidaXL

Artikel 1 - Definitioner

Det private aktieselskab vidaXL Marketplace BV, beliggende på Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Arbejder i Holland under momsnummer NL859812108B01, handler under handelskammernummer (KvK) 74214802 på websiderne vidaXL.at, vidaXL.bg, vidaXL.cz, vidaXL.de, vidaXL.dk, vidaXL.ee, vidaXL.fi, vidaXL.hr, vidaXL.hu, vidaXL.lt, vidaXL.lv, vidaXL.pl, vidaXL.ro, vidaXL.si, vidaXL.sk;

Miljø

vidaXL Marketplace-websiden. Webadressen er "vidaXL" efterfulgt af landets domænenavn (.nl / .be / .co.uk osv.). For eksempel www.vidaxl.nl og enhver anden applikation designet af vidaXL Marketplace.

Platform

Miljøet, hvor tredjeparter tilbyder produkter til Brugere.

Bruger

Enhver besøgende i Miljøet

Sælger

En tredjepart, enten en juridisk eller en fysisk person, der tilbyder produkter til Brugere via Platformen

Kunde

En Bruger af Miljøet, der fortsætter med at købe en vare via Platformen.

Købsaftale

Købsaftalen, der opstår mellem Sælgeren og en Kunde via Platformen.

Artikel 2 - Anvendelighed

2.1 Disse vilkår og betingelser gælder for bestilling og køb af produkter fra Sælgere via Platformen (i det følgende: almindelige  købsbetingelser via vidaXL Marketplace). Disse betingelser kan også ses på vidaXL Marketplace-websiden.

2.2 Enhver Kunde, der afgiver en ordre på et produkt, der tilbydes af en Sælger inden for Miljøet, accepterer anvendeligheden af de almindelige købsbetingelser via vidaXL Marketplace.

2.3. Afvigelser fra bestemmelserne i disse almindelige købsbetingelser via vidaXL Marketplace kan foretages skriftligt. De øvrige bestemmelser forbliver i fuld kraft og virkning.

2.4  Disse almindelige købsbetingelser via vidaXL Marketplace gælder både købere, der kvalificerer sig som (almindelige) kunder, og købere, der kvalificerer sig som erhvervskunder.

2.5 Alle rettigheder og krav, jf. de almindelige købsbetingelser via vidaXL Marketplace og i eventuelle yderligere aftaler, der er indgået til fordel for vidaXL Marketplace, er også fastsat til fordel for formidlere og andre tredjeparter, der er engageret af vidaXL Markedsplads, eksplicit inklusiv Sælgeren/Sælgerne.

2.6 vidaXL Marketplace har ret til at ændre disse almindelige købsbetingelser via vidaXL Marketplace. De ændrede betingelser finder anvendelse, så snart de offentliggøres på websiden. Hvis en køber derefter afgiver en ordre, accepterer han/hun derved anvendelsen af disse vilkår og betingelser.

Artikel 3 - Kundekontakt

3.1 Kunden skal mindst opfylde følgende krav:

- Kunden skal have en kundekonto hos vidaXL Marketplace;

- Kunden skal være mindst 18 år gammel;

- Kunden kan kontaktes via e-mail.

3.2 vidaXL Marketplace har altid ret til ikke at behandle bestemte ordrer fra Sælgere eller at knytte visse betingelser til bestemte ordrer.

3.3 Kunder har ikke ret til at lade andre bruge deres konto.

3.4 Kunden erklærer at handle i overensstemmelse med de almindelige købsbetingelser via vidaXL Marketplace og alle gældende love og regler.

3.5 Kunden er ansvarlig for nøjagtigheden af oplysningerne på sin egen konto

Artikel 4 - Tilbud fra tredjepart

4.1 vidaXL Marketplace er handelsagent for Sælgeren. Kunden anerkender, at Købsaftalen er indgået mellem Kunden og Sælgeren, og at vidaXL Marketplace ikke er eller ikke vil være part i denne aftale.

4.2 I tilfælde af spørgsmål eller klager over de produkter, som Kunden har købt, skal Kunden kontakte den relevante Sælger direkte. Kunden anerkender, at han/hun i disse tilfælde ikke kan appellere til vidaXL Marketplace, og at vidaXL Marketplace ikke er ansvarlig på nogen som helst måde, inklusiv ved defekter i det/de købte produkt(er).

Artikel 5 - Bestilling og levering

5.1 En Kunde kan afgive en ordre på vidaXL Marketplace via den normale ordreproces for et produkt, der tilbydes af en Sælger.

5.2 Kunden modtager en faktura fra Sælgeren

5.3 Ejerskab af de leverede varer overføres først, når Kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse.

Artikel 6 - Refusion og betaling

6.1 Kunden skylder købsprisen for det/de produkt(er), der er købt fra Sælgeren via Platformen til vidaXL Marketplace. Kunden frigøres ikke fra sin betalingsforpligtelse ved direkte betaling til Sælgeren.

Artikel 7 - Bestemmelser for køb fra Sælger(e)

7.1 Hvis en kunde køber et produkt fra en Sælger via Platformen, forpligter kunden sig til at læse og acceptere de almindelige salgsbetingelser for den eller de relevante Sælger(e), fra hvem de køber et eller flere produkt(er) via Platformen.

Artikel 8 - Oplysninger og anvendelse af data

8.1 Kunden holder nøje øje med sin e-mail, så Kunden rettidigt kan få de oplysninger, der er sendt til ham/hende af vidaXL Marketplace eller Sælger.

8.2 vidaXL Marketplace er ikke ansvarlig for oplysninger, der ikke kommer til tiden eller forekommer uklare, eller for åbenlyse fejl, uanset hvor oplysningerne stammer fra, eller til hvem de gives.

8.3 Kunden erklærer at være bekendt med og accepterer, at deres navn og adresseoplysninger, email-adresse og telefonnummer vil blive givet til Sælgeren i det omfang, disse er nødvendige for at udføre købsaftalen, eller hvis Kunden har givet tilladelse hertil. Sælger er kun berettiget til at bruge Kundens data i det omfang, dette er nødvendigt for at håndtere og udføre Købsaftalen, eller hvis Kunden har givet tilladelse til brugen af dataene.

8.4 Kunden anerkender, at et evalueringssystem er en del af salgsprocessen. Kunden bliver inviteret via e-mail. Kunden erklærer, at han/hun vil deltage i god tro, i det tilfælde, at han/hun vælger at deltage. Kunden garanterer, at al information, der gives af ham ham/hende, er korrekt og ikke vildledende. Kunden afholder sig fra at give og/eller nævne stødende, truende og/eller ærekrænkende information.

8.5 vidaXL Marketplace har altid ret til at nægte at offentliggøre en anmeldelse på websiden eller fjerne den, hvis den er i modstrid med love eller regler, offentlig orden og/eller moral.

Artikel 9 - Kommunikation mellem Kunde og Sælger

9.1 Al kommunikation mellem Kunden og Sælgeren, der går gennem vidaXL Marketplace, kan vises og bruges af vidaXL Marketplace til:

  • Support til Kunden og/eller Sælgeren i tilfælde af spørgsmål og/eller problemer;
  • Vurdering af, om Sælgeren opfylder kravene;
  • Analyse af processforbedringer

9.2 Kunden giver vidaXL Marketplace tilladelse til at gemme, se og bruge kommunikationen i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1 i denne artikel.

Artikel 10 - Diverse

10.1 vidaXL Marketplace har ret til at begrænse, ikke tildele eller tilbagekalde visse privilegier eller blokere brugen af kontoen eller muligheden for at bestille, nægte eller begrænse Sælgers varer via vidaXL Marketplace, afhængigt af en Kundes handelshistorie; dette efter eget skøn fra vidaXL Marketplace.

Artikel 11 - Afskedigelsesbestemmelse

Hvis en af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser er eller bliver ineffektiv, påvirkes effektiviteten af de andre bestemmelser ikke derved. En ineffektiv bestemmelse anses for at være erstattet af en effektiv bestemmelse, der kommer så tæt på den ineffektive bestemmelse som muligt.

vidaXL Marketplace har altid ret til at afbryde funktionaliteterne med henblik på Sælgers tilbud på vidaXL Marketplace.

Artikel 12 - Lovgivning og jurisdiktion

De almindelige købsbetingelser via vidaXL Marketplace er udelukkende underlagt nederlandsk lovgivning. Alle tvister, der opstår som følge af disse vilkår og betingelser, henvises udelukkende til tingretten i Oost-Brabant, placering 's-Hertogenbosch, medmindre loven specifikt udpeger en anden domstol.